Domain Names

Alan adı anlaşmazlıklarını çözüyor, kimlik avı ve

sahte siteleri engelliyor, alan adları satın alıyoruz.

İlgilenilen alanın en iyi fiyata güvenli bir şekilde satın alınmasına yardımcı oluyoruz.
Alan adları satın alıyoruz
Marka adına sahte ürünler satan, trafik ve kullanıcı bilgilerini çalan kimlik avı sitelerini kaldırıyoruz.
Kimlik avı ve sahte siteleri engelliyoruz
Bildirimden UDRP prosedürüne kadar bir alan adının haklarını geri yükleme prosedürü hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz.
Alan adı anlaşmazlıklarını çözüyoruz

We offer a range of services aimed at protecting your brand online. Our first-class domain name acquisition service ensures that you secure the necessary domains to safeguard your brand identity. With our expertise in the field, we assist in identifying and acquiring relevant domain names that align with your brand, helping you establish a strong online presence.


Additionally, our team specializes in resolving domain name disputes. We understand the importance of protecting your brand from unauthorized use and infringement. When faced with domain name conflicts, we employ our legal expertise and negotiation skills to advocate for your brand's rights and reach favorable resolutions. Our comprehensive approach ensures that your brand's reputation remains intact while mitigating any potential risks associated with domain name disputes.


Moreover, we take proactive measures to combat phishing and fake websites that can harm your brand's reputation and deceive your customers. By utilizing advanced technology and constantly monitoring online platforms, we identify and block malicious websites attempting to exploit your brand. Our vigilant approach helps maintain the integrity of your brand while safeguarding your customers from fraudulent activities.


With our domain name acquisition, domain name dispute resolution, and anti-phishing services, IQ Technology is your trusted partner in brand protection, ensuring the security and reputation of your brand in the ever-evolving online landscape.

Blocking fake websites
Monitoring
Blocking
Protection
Sahte web sitelerinin tespiti
Anında hak talebinin gönderilmesi
Tekrarlanan ihlallerin önlenmesi
  • sosyal ağlar
  • sarama motorları
  • etki alanı veritabanları
  • alan adı kaydedicisi
  • sitenin oluşturulduğu platform
  • barındırma sağlayıcısı
  • kolluk kuvvetleri ve Merkez Bankası
  • dolandırıcının kimliğinin ifşa edilmesi
  • ifşa edilen bilgilere dayalı yasal işlemler
  • idari ve cezai sorumluluğa getirilmesi

Alan satın alma sırasında dolandırıcılığa karşı koruma sağlıyoruz

Bir alan adı satın alınması, aşağıdakilerin dikkatli bir şekilde dikkate alınmasını gerektirir:

Etki alanı bölgesi
Tematik değeri
Mevcut kullanımı
Alan adı geçmişi

Bu parametreleri bilmek, bir alan adının satın alma fiyatının kabul edilebilir veya pazarlığa açık olup olmadığını belirler.

Değerin incelenmesi ve analizi

Müzakere ve işlemin korunması

Alan adının bir kayıt şirketine anonim olarak aktarılması

Sahibiyle anonim iletişim

Müşteri adına mülkiyet devri

Bizimle iletişime geçin
2022 Relume. All right reserved.
©2016-2023 IQ Technology
Follow Us
TR